VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MÍSTNÍ ORGANIZACE

                                   ČSSD Blansko

___________________________________________________

Problémy s dodávkou pitné vody v Klepačově vyřešil nový vodojem

V pátek 22. dubna 2016 bylo předáno staveniště k vybudování vodojemu v Klepačově. Stavěl se trubkový vodojem o celkové kapacitě dvě stě kubíků vody, který vyřeší optimalizaci tlakových poměrů v této místní části Blanska a současně i problém s nedostatkem vody.

Celkové náklady na tuto akci byly ve výši 13 918 507,-Kč bez DPH, z nichž polovinu pokryla dotace z Ministerstva zemědělství ČR. A zbylou část uhradil Svazek z plusovosti města Blanska. Vodojem byl slavnostně předán do užívání 15. září 2016.

Rád bych poděkoval vedení města Blanska za vstřícný přístup při řešení tohoto problému městské části Klepačov a jmenovitě panu starostovi Mgr. Ivo Polákovi za podporu při vyřízení dotace z Ministerstva zemědělství ČR.

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda předsednictva Svazku


______________________________________________________________________________________________________

Akce se koná pod patronací starosty Ivo Poláka


__________________________________________________________________________________________________

Oslavy 880 let Blanska

Blansko slaví 880 let od první písemné zmínky. V rámci oslav byl zasazena lípa Slovinsko-českého přátelství za přítomnosti současného starosty Ivo Poláka, předchozích starostů Lubomíra Toufara, Miloslava Kaly a slovinského velvyslance.

Fotky z akce najdete v galerii


_______________________________________________________________________________________________________________

Parkoviště za nemocnicí bude do podzimu

Staveniště k vybudování nového parkoviště za nemocnicí v Blansku bylo předáno. Od podzimu by neměl být problém s příjezdem k doktorovi.....


________________________________________________________________________________________________________

Starosta navštívil Bambifest Blansko 2016

Zahájení tradiční akce Bambifest Blansko - přehlídka volnočasových aktivit se zúčastnil i starosta města a kandidát do Senátu Ivo Polák. Akci pořádá organizace Junák-český skaut - středisko Světla Blansko, ve spolupráci a za finanční podpory města

fotogalerie zde


___________________________________________________________________________________________

Hejtman JMK navštívil Blansko

Hejtman JMK Michal Hašek v doprovodu starosty města a kandidáta do Senátu Ivo Poláka navštívil jednotku Hasičského záchranného sboru, Obchodní akademii a zdravotnickou školu, kafárničku Domova Olga. Spolu poobědvali se zástupci zdravotně postižených a zástupci seniorských organizací. Po obědě pak v Nemocnici Blansko podepsali smlouvu o poskytnutí dotace na výstavbu dlouho očekávané stavby parkoviště za nemocnicí.
Po návštěvě nového závodu Pyrotek Blansko odjeli do Ostrova u Macochy na pozvání starosty městyse Ondřeje Hudce (ČSSD), kde si prohlédli rekonstrukci hasičské zbrojnice a plán na úpravu náměstí.
Po návratu do Blanska si hejtman v doprovodu ředitele Služeb Blansko prohlédl neutěšený stav sportovní haly Mlýnská a prodiskutoval možnosti postupu při rekonstrukci. Na závěr se pak hejtman setkal se zástupci Hospodářské komory, Sboru dobrovolných hasičů a zástupci sportovních organizací
Reportáž z návštěvy najdete ve fotogalerii

                  
____________________________________________________________________________________

Přijetí žáků pražských škol

Starosta města přijal žáky ZŠ z Prahy, kteří tento týden pobývají v Blansku v rámci výměny žáků ZŠ Salmova Blansko


_____________________________________________________________________________________________

Tradiční vzpomínkový akt u příležitosti

71. výročí Dne vítězství.

Oslavy Dne vítězství a konce 2. světové války proběhly dnes v Blansku. Starosta města Ivo Polák ve svém vystoupení ocenil zásluhy členů domácího i zahraničního odboje a vyjádřil přesvědčení, že nelze zapomínat, jak lehce můžeme svobodu ztratit a za jakých velkých obětí ji můžeme získat zpět.
fotografie z akce naleznete zde


__________________________________________________________________________________________

Den matek
6. května 18:00 hod Kino Blansko.

Plné kino žen se sešlo na přesdtavení, na které je město a komise pro občanské záležitosti pozvaly u příležitosti oslavy Dne matek. Přítomné přivítal a pozdravil starosta města Ivo Polák. Maminkám popřál hodně lásky, zdraví a pohody.


______________________________________________________________________________________________

Májové oslavy 2016

Tradiční oslavy 1. máje organizované naší Místní organizací za podpory Okresního výkonného výboru proběhly jako každý rok v rekreační oblasti Palava u občerstvení Gizela.
Vedle poslaneckého guláše Luboše Toufara, skákacího hradu pro děti a rozdávání propagačních materiálů, byla k dispozici pro děti i dospělé novinka - "oranžová" cukrová vata.
Naší slavnost navštívil premier ČR a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, hejtman JMK Michal Hašek, předseda Krajské organizace Roman Hanák a poslanec Jeroným Tejc. Jmenovaní podpořili kandidáturu Ivo Poláka pro volby do Senátu 2016.
I přes mírné komplikace, způsobené přestavbou prostor, byla naše oslav důstojným připomenutím jak svátku práce,ale i dne lásky.

fotoreportáž najdete zde


____________________________________________________________________________________________

Boskovické běhy 2016

Předseda naší Místní organizace Ivo Polák se zúčastnil závěrečného vyhodnocení Boskovických běhů.
Spolu se starostkou Boskovic Hanou Nedomovou a námestkem hejtmana JMK Stanislavem Juránkem předali ceny nejlepčím běžcům jednotlivých kategorii hlavnho závodu na 12,5 km.

Při této příležitosti se setkal i s paní Olgou Oldřichovou - účastnicí OH V Londýně 1948.

fotky najdete v Galerii


____________________________________________________________________________________________________________

                 A přijede i předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka

             

__________________________________________________________________________________

                                     Nový závod v Blansku

Starosta města Blanska a předseda naší MO se zúčasnil slavnostního otevření nového závodu Pyrotek. Ocenil, že majitel firmy si vybral ke svému rozvoji naše město a přinesl nové pracovní příležitosti pro občany regionu.

Fotoreportáž najdete v galerii


____________________________________________________________________________________

                                                  Členská schůze MO

Členská schůze Místní organizace Blansko se konala ve čtvrtek 21. dubna 2016.
Projednala přípravu oslav 1. máje, zhodnotila výsledky primárních voleb do ZJMK a Senátu, projednala první podobu volební kampaně.

Zápis obdrží členové MO obvyklou cestou.

_____________________________________________________________________________________________

Informace pro členy

Členská schůze Místní organizace Blansko
se koná ve čtvrtek 21.dubna 2016 od 16:30
zasedací mísnosti Dělnického domu
Program:
1.Prezence, zahájení
2.Kontrola zápisu a usnesení z minulé ČS
3.Příprava oslav 1. máje
4.Informace k volbám 2016
5.Zprávy z vyšších stranických orgánů
6.Zprávy ze zastupitelských orgánů
7.Různé, závěr

______________________________________________________________________________________________________